Digitaal inschrijfformulier (jaar-) leden
Persoonlijke gegevens cursist
Gegevens betalingsplichtige
Opleiding (i.v.m. groepsindeling)
Ik schrijf me in voor de volgende les(sen):
Betaling

Betaling van het lesgeld van 1 les in de week geschiedt door middel van een betaalverzoek in 1 keer.
Wanneer je meerdere lessen in de week volgt of meerdere personen uit 1 gezin les volgen bij de dansstudio kan er na overleg in 2 termijnen betaald worden: te weten voor 1 september en voor 15 december van het lopende cursusjaar. Betaling in 2 termijnen geschiedt door middel van een machtiging voor automatische incasso.
Stroom je later in, dan betaal je vanaf de datum waarop je start.

Wanneer je kiest voor een maandabonnement ontvang je maandelijks een betaalverzoek met het tarief van het maandabonnement.

Privacy en voorwaarden