Inschrijving

 1. Je inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. Na inschrijving verplicht je je tot betaling van het verschuldigde lesgeld.
 3. Bij inschrijving zijn er inschrijfkosten à €20,- verschuldigd. Dit bedrag wordt met de eerste betaling in rekening gebracht.
 4. Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s)/voogd niet inschrijven. Ouder(s)/voogd die een overeenkomst voor de minderjarigen aangaan, zijn te alle tijde verantwoordelijk voor de algemene en de inschrijving- en betalingsvoorwaarden.
 5. Bij ondertekening van het inschrijfformulier en machtigingsformulier voor automatische incasso stem je ieder seizoen opnieuw in met de voorwaarden en de jaarlijkse aanpassingen daarop.
 6. Inschrijving geldt voor de duur van een jaar en wordt automatisch verlengd indien er niet voor 1 juni schriftelijk wordt opgezegd.
 7. Na het volgen van een proefmaand (3 lessen) wordt het lidmaatschap na 3 lessen automatisch stopgezet. Wanneer je na de proefmaand de lessen gewoon blijft volgen, worden de lessen automatisch verlengd in een jaarlidmaatschap en voor het resterende deel van het seizoen in rekening gebracht. 
 8. In principe is de eerste les een kennismakingsles (proefles). Je dient je vooraf op te geven om te kunnen meedoen.
 9. Als je besluit lid te worden verzoeken wij je zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 7 werkdagen) het inschrijfformulier te retourneren.
 10. Bij inschrijving betaal je vanaf de les waarin je start. Dit is doorgaans de eerste les na de proefles.
 11. Ben je al ingeschreven en stap je in het nieuwe seizoen over naar een andere cursus, zonder tussenstop, dan betaal je niet opnieuw inschrijfgeld.

 Betalingswijze

 1. Je schrijft in voor een heel seizoen van september t/m juni.
 2. Het lesgeld wordt jaarlijks opnieuw geïndexeerd.
 3. Bij later instromen schrijf je in voor het resterende gedeelte van het jaar tot en met juni.
 4. Het lesgeld wordt per automatische incasso voor 1 september en voor 15 december geïncasseerd. Indien je in 1 keer betaalt per factuur ontvang je korting. Bij overmaken van totale lesgeld per factuur ontvangt men korting en dient te geschieden voor 1 september op banknummer NL69INGB0009142774 t.n.v. Balletstudio Geraldine van de Griend. Bij betaling na 1 september vervalt de korting.
 5. Wijzigingen zoals opzeggen en overstappen van de ene naar de andere dansstijl of lesdag dien je per mail door te geven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., uiterlijk voor 1 juni van het lopende cursusjaar.
 6. Afwezigheid tijdens de danslessen ontheft je niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld en schept niet het recht op enige vermindering van het lesgeld. 

Betalingstermijnen

 1. Het lesgeld kan in een keer (met korting) of in 2 termijnen (regulier tarief) betaald worden: voor 1 september en voor 15 december van het lopende cursusjaar. Betaling geschiedt door middel van een machtiging voor automatische incasso. 
 2. Wanneer je halverwege een seizoen inschrijft, wordt het lesgeld middels een automatische incasso voor de resterende maanden van het lopende seizoen in rekening gebracht, hierbij wordt het maandtarief gehanteerd. Dit is exclusief eenmalig inschrijfgeld van  € 20,-.
 3. Uitzonderingen: Gezinnen ontvangen gezinskorting welke staat vermeld bij de pagina tarieven/kortingen. Families ontvangen enkel korting bij inschrijving voor een heel seizoen en niet bij inschrijving halverwege het seizoen. 
 4. Leerlingen die deelnemen aan de selectie ontvangen 10% korting op alle kleding die via het kledingverkooppunt verkocht worden. Korting is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 5. Bij het volgen van extra lessen wordt er extra korting in rekening gebracht. Zie korting bij pagina tarieven.
 6. Bij niet tijdige betaling moet er naast de achterstallige lesgelden €10,- aan administratiekosten worden betaald. Wij werken samen met een administratie- en incassobureau bij achterstallige betalingen.
 7. Mocht het lesgeld na een maand na eerste facturering nog niet zijn voldaan, zal de betreffende leerling de toegang tot de les worden ontzegd totdat het lesgeld is voldaan. Er kan geen aanspraak gemaakt worden om de gemiste lessen door deze ontzegging gratis in te halen.

Tussentijds instromen

 1. Wanneer je later in het jaar instroomt, betaal je vanaf de maand waarin je start. Er wordt ook inschrijfgeld berekend € 20,-. Wanneer je uitschrijft en vervolgens opnieuw inschrijft, brengen we opnieuw inschrijfkosten in rekening.
 2. Je kunt op ieder moment in het seizoen instromen in de lessen. De docent bekijkt of er plaats is in de groep. De docent deelt de leerlingen in naar leeftijd en niveau.

Beëindigen van het lidmaatschap

 1. Beëindigen van het lidmaatschap dien je schriftelijk door te geven per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of per post naar Kamperfoeliestraat 21, 5213 HP Den Bosch. Het mondeling opzeggen van het lidmaatschap geldt niet als officiële opzegging. Je ontvangt altijd een bevestiging van ontvangst. Zonder bevestiging is de les niet geannuleerd.
 2. Vermeld bij opzegging naam leerling, lestijd, lesdag en leslocatie.
 3. Bij tussentijdse beëindiging van de lessen blijft lesgeld verschuldigd over de rest van het cursusjaar.
 4. Opzeggen voor een nieuw seizoen kan alleen schriftelijk uiterlijk voor 1 juni van het lopende seizoen. Na 1 juni wordt je inschrijving automatisch verlengd en wordt het lesgeld automatisch in rekening gebracht voor het nieuwe seizoen. Je hoeft hiervoor niets te doen. Wanneer je opzegt tussen 1 juni - 1 september, wordt 10% van het lesgeld in rekening gebracht. Zeg je na 1 september op, dan wordt 50% van het lesgeld in rekening gebracht.
 5. Bij twijfel over doorgang, overleg tijdig met Geraldine van de Griend over de alternatieve mogelijkheden, uiterlijk voor 1 juni, aangezien je inschrijving anders automatisch wordt verlengd.

Kleding

 1. Bij inschrijving ga je akkoord met de voorgeschreven leskleding.

Kortingsregelingen

 • Jaarkorting

Bij het vooruitbetalen van het totale lesgeld voor een heel cursusjaar geldt een jaarkorting. Dit geldt als de factuur voor 1 september is betaald.

 • Gezinskorting

Korting voor elk lid uit een gezin.  Je kunt als gezin in 2 termijnen betalen met korting. 

 • Selectieklas korting

Leerlingen die deelnemen aan de selectie ontvangen 10% korting op alle kleding die verkrijgbaar is via Dans & Balletstudio Geraldine.

 • Kortingen bij meerdere lessen.

Volg je meer dan 1 les in de week dan loopt de korting per les op. Wanneer je in een keer betaalt dan krijg je extra korting!